Střelec – se záhnědou

1,044  vč. DPH

Popis

Kde jiná znamení razí bez rozmyslu vpřed – ať už s odvahou nebo nesmělostí, tam zůstává Střelec zprvu stát, avšak v žádném případě zde neuvázne! Velká síla těchto lidí, narozených v listopadu nebo v prosinci, spočívá v jasných liniích, které ve svém životě následují! Na nejvyšším místě u Střelců stojí loajalita a poctivost. Své ideály brání s horlivostí a neoblomně! Jejich postoj vůči pokroku je velice pozitivní – avšak nikdy k němu nesmí docházet na úkor morálky nebo etiky! Záhněda na tomto přívěsku připomíná houževnatost Střelců a pomáhá svému nositeli odkrývat tyto hodnoty!

23.11.-21.12. Element: oheň